Gebruiksbeleid gebruiksbeleid

U moet akkoord gaan met deze voorwaarden van het “Gebruiksbeleid” om deze website te openen, te bekijken en / of te gebruiken. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet u de website verlaten.

1. Toegang tot de website

 • Het is toegestaan ​​om tijdelijk op de website te komen en we behouden ons het recht voor om de website zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen of te bewerken. Wij zijn niet verantwoordelijk als de website om welke reden dan ook op enig moment of in een bepaalde periode niet werkt.
 • We verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie volgens het privacybeleid op de website. We behouden ons altijd het recht voor om te voorkomen dat uw gebruik van de website in overeenstemming met wat de organisatoren beschouwen als een inbreuk op het gebruik van de aangeboden dienst.

2. Ongeoorloofd gebruik

U mag deze website alleen voor legale doeleinden gebruiken. U mag de website niet gebruiken als het gebruik een van de volgende gevallen omvat:

 • Een schending op enigerlei wijze van enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet of regelgeving;
 • Gebruik het is een illegale of frauduleuze manier of heeft een onwettig of frauduleus doel of effect;
 • lasterlijke, obscene, beledigende, hatelijke of opruiende personen;
 • Bevorderen van seksueel expliciet materiaal of discriminatie van welke aard dan ook; Of het verzenden of veroorzaken van de overdracht van ongewenste of ongeautoriseerde reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van ongewenst materiaal (spam).

3. Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle handelsmerken die op de site worden genoemd, zijn eigendom van hun eigenaren, tenzij anders vermeld. Deze site wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, gegevens en intellectuele eigendomsrechten, en u moet erkennen dat deze rechten deel uitmaken van de site en dat deze rechten bij ons of onze licentiegevers blijven.
 • We claimen geen eigendom van enige inhoud die u aanbiedt of verstrekt op de site. Al het materiaal dat u naar de site uploadt, wordt niet als vertrouwelijk of privé beschouwd en we hebben het recht om deze inhoud voor elk doel te gebruiken, kopiëren, verspreiden en openbaar te maken aan derden.

4. Juridische verantwoordelijkheid

 • Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige inhoud, verlies of schade van welke aard dan ook die wordt opgelopen als gevolg van het gebruik van enige inhoud, ongeacht of deze is gepubliceerd of per e-mail is verzonden, of op deze website in een andere manier.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk (hetzij in verband met contractbreuk, nalatigheid of enige andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de website) voor enige acties die wij doen of uitvoeren door een persoon die voor ons werkt, behalve voor zover dat deze verantwoordelijkheid niet is uitgesloten onder de wet van nederland.
 • U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de veiligheid of vertrouwelijkheid van de website en alle informatie die u aan de site verstrekt. U bent verantwoordelijk voor de risico’s die zijn verbonden aan het gebruik van internet.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van uw verzonden opmerkingen en berichten, en de wettelijke en morele verantwoordelijkheid ligt volledig bij u.

5. Het beleid van vertrouwelijkheid en privacy

U kunt het privacybeleid bekijken door hier te klikken.

6. Toepasselijk recht en gerechtelijke competentie

De voorwaarden in deze overeenkomst zijn onderworpen aan de wetten in Nederland.