מדיניות שימוש

עליך להסכים לתנאים אלה של "מדיניות השימוש" כדי לגשת, לגלוש ו / או להשתמש באתר זה. אם אינך מאשר תנאים אלה, עליך לעזוב את האתר.

1. גישה לאתר

 • מותר להיכנס לאתר באופן זמני, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לסגת או לערוך את האתר ללא כל הודעה. לא נהיה אחראים אם האתר לא עובד מכל סיבה שהיא בכל זמן ובכל תקופה.
 • אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי בהתאם למדיניות הפרטיות המוצהרת באתר. אנו תמיד שומרים לעצמנו את הזכות למנוע את השימוש שלך באתר על פי מה שהמארגנים רואים כמפר את השימוש בשירות הניתן.

2. שימוש לא מורשה

אתה רשאי להשתמש באתר זה רק למטרות משפטיות. אינך רשאי להשתמש באתר אם השימוש כולל אחד מהמקרים הבאים:

 • הפרה בכל דרך שהיא או כל חוק או תקנה מקומיים, לאומיים או בינלאומיים החלים;
 • השימוש בו הוא בדרך בלתי חוקית או מרמה או שיש לו מטרה או השפעה בלתי חוקיים או מרמאים כלשהם;
 • מכפיש, מגונה, פוגע, שנא או דלקתי כל אחד;
 • לקדם כל חומר מיני מפורש או אפליה מכל סוג שהוא; או להעביר או לגרום להעברת חומרי פרסום או קידום מכירות לא רצויים או לא מורשים או כל צורה אחרת של חומר לא רצוי (דואר זבל).

3. זכויות קניין רוחני

 • כל הסימנים המסחריים המוזכרים באתר הם נחלת בעליהם אלא אם כן הוכרז אחרת. אתר זה מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, נתונים וזכויות קניין רוחני, ועליכם להכיר בכך שזכויות אלו הן חלק מהאתר וזכויות אלו נשארות בידינו או במעניקי הרישיון שלנו.
 • לא נטען לבעלות על כל תוכן שאתה מציע או מספק באתר. כל חומר שתעלה לאתר אינו נחשב חסוי או פרטי, ויש לנו את הזכות להשתמש, להעתיק, להפיץ ולחשוף תוכן זה לצדדים שלישיים לכל מטרה שהיא.

4. אחריות משפטית

 • איננו אחראים בשום צורה שהיא לתכנים, הפסדים או נזקים מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה משימוש בתכנים כלשהם, בין אם הם מתפרסמים או נשלחים בדואר אלקטרוני, מועברים או ניתנים באתר זה באתר אחר. דֶרֶך.
 • איננו אחראים (בין בקשר להפרת חוזה, רשלנות, או כל אחריות אחרת הנובעת מכך או בקשר לשימושך באתר) לכל פעולה שאנו מבצעים או מבצעים על ידי כל אדם העובד עבורנו למעט במידה כי אחריות זו אינה נכללת על פי חוק ישראל.
 • אתה מאשר כי איננו אחראים לאבטחת האתר או לסודיותו ולמידע שתמסור לאתר. אתה אחראי לסיכונים הכרוכים בשימוש באינטרנט.
 • איננו אחראים לתוכן ההערות וההודעות שלך שנשלחו, והאחריות המשפטית והמוסרית מוטלת עליך לחלוטין.

5. מדיניות החיסיון והפרטיות

תוכל לצפות במדיניות הפרטיות על ידי לחיצה כאן.

6. החוק המנהל והכשירות השיפוטית

התנאים ובהסכם זה כפופים לחוקים בישראל.