خط مشی استفاده

برای دسترسی ، مرور و / یا استفاده از این وب سایت باید با این شرایط “خط مشی استفاده” موافقت کنید. اگر این شرایط را تأیید نکردید ، باید وب سایت را ترک کنید.

1. دسترسی به وب سایت

  • ورود موقت به وب سایت مجاز است و ما حق برداشت یا ویرایش وب سایت را بدون هیچ گونه اخطاریه برای خود محفوظ می داریم. اگر وب سایت به هر دلیلی در هر زمان یا هر دوره ای کار نکند ، مسئولیتی نخواهیم داشت.
  • ما طبق سیاست حفظ حریم خصوصی مندرج در وب سایت ، اطلاعات شخصی را جمع آوری و استفاده می کنیم. ما همیشه حق خود را برای جلوگیری از استفاده شما از وب سایت با توجه به آنچه سازمان دهندگان به عنوان نقض استفاده از سرویس ارائه شده می دانند ، برای ما محفوظ است

2. استفاده غیر مجاز

شما می توانید از این وب سایت فقط برای اهداف قانونی استفاده کنید. اگر این موارد شامل موارد زیر باشد ، ممکن است از وب سایت استفاده نکنید:

  • نقض هرگونه قانون یا مقررات محلی ، ملی یا بین المللی قابل اجرا.
  • استفاده از آن روشی غیرقانونی یا تقلبی است و یا دارای هر هدف یا اثر غیرقانونی یا تقلبی است.
  • هرکس بدنام ، فحاشی ، توهین ، نفرت ، یا التهاب.
  • تبلیغ هرگونه ماده صریح جنسی یا تبعیض از هر نوع. یا انتقال و یا انتقال هرگونه تبلیغات یا تبلیغات ناخواسته یا غیرمجاز یا هر نوع ماده ناخواسته (هرزنامه).

3. حقوق مالکیت معنوی

  • کلیه علائم تجاری ذکر شده در سایت متعلق به صاحبان آنها است مگر اینکه خلاف این اعلام شده باشد. این سایت توسط کپی رایت ، علائم تجاری ، داده ها و حقوق مالکیت معنوی محافظت می شود و شما باید تصدیق کنید که این حقوق بخشی از سایت هستند و این حقوق برای ما یا مجوزهای ما باقی می ماند.
  • ما هیچ محتوایی را که شما در سایت ارائه می دهید یا ارائه می دهید ادعا نمی کنیم. هر محتوایی که در سایت بارگذاری کنید محرمانه یا خصوصی در نظر گرفته نمی شود و ما حق استفاده ، کپی ، توزیع و افشای این مطالب را برای اشخاص ثالث به هر منظور داریم.

4. مسئولیت قانونی

• ما به هیچ وجه مسئولیتی در قبال هرگونه محتوا ، ضرر و زیان از هر نوع متضرر در اثر استفاده از هرگونه محتوا ، اعم از انتشار یا ارسال از طریق پست الکترونیکی ، ارسال یا ارائه در این وب سایت در سایت دیگر ، نداریم. مسیر.
• ما (چه در رابطه با نقض قرارداد ، سهل انگاری یا مسئولیت دیگری که ناشی از استفاده شما از وب سایت است یا در ارتباط با استفاده شما از وب سایت) مسئولیتی در قبال ما نداریم ، به غیر از میزان که این مسئولیت در قانون ایران مستثنی نیست.
• شما تصدیق می کنید که ما در قبال امنیت یا محرمانه بودن وب سایت و هرگونه اطلاعاتی که به سایت ارائه می دهید هیچ مسئولیتی نداریم. شما مسئول خطرات مرتبط با استفاده از اینترنت هستید.
• ما در قبال محتوای نظرات و پست های ارسالی شما هیچ مسئولیتی نداریم و مسئولیت قانونی و اخلاقی آن کاملا بر عهده شماست.

5. سیاست محرمانه بودن و حفظ حریم خصوصی

با کلیک بر روی اینجا می توانید سیاست حفظ حریم خصوصی را مشاهده کنید.

6. قانون حاکم و صلاحیت قضایی

شرایط و ضوابط موجود در این توافق نامه تابع قوانین موجود در ایران است.