Πολιτική Χρήσης

Πρέπει να συμφωνήσετε με αυτούς τους όρους της «Πολιτική Χρήσης» για πρόσβαση, περιήγηση και/ή χρήση αυτού του ιστότοπου. Εάν δεν εγκρίνετε αυτούς τους όρους, πρέπει να αποχωρήσετε από τον ιστότοπο.

Πρώτον: Πρόσβαση στον ιστότοπο

 • Επιτρέπεται η προσωρινή είσοδος στον ιστότοπο και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να επεξεργαστούμε τον ιστότοπο χωρίς καμία προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν ο ιστότοπος δεν λειτουργεί για οποιονδήποτε λόγο οποιαδήποτε στιγμή ή οποιαδήποτε περίοδο.
 • Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες ακολουθώντας την πολιτική απορρήτου που αναφέρεται στον ιστότοπο. Διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να αποτρέψουμε τη χρήση του ιστότοπου από εσάς σύμφωνα με αυτό που οι διοργανωτές θεωρούν ως παραβίαση της χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Δεύτερον: Μη εξουσιοδοτημένη χρήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για νομικούς σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο εάν η χρήση περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Παραβίαση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε ισχύοντος τοπικού, εθνικού ή διεθνούς δικαίου ή κανονισμού.
 • Η χρήση του είναι παράνομος ή δόλιος τρόπος ή έχει οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
 • Συκοφαντικό, άσεμνο, προσβλητικό, μίσος ή εμπρηστικό οποιονδήποτε.
 • Προωθήστε οποιοδήποτε σεξουαλικό υλικό ή διακρίσεις οποιουδήποτε είδους. Ή να μεταδώσει ή να προκαλέσει τη μετάδοση οποιουδήποτε ανεπιθύμητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητου υλικού (spam).

Τρίτον: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία των ιδιοκτητών τους εκτός εάν ανακοινωθεί διαφορετικά. Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, δεδομένα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πρέπει να αναγνωρίσετε ότι αυτά τα δικαιώματα αποτελούν μέρος του ιστότοπου και τα δικαιώματα αυτά παραμένουν σε εμάς ή στους δικαιοπαρόχους μας.
 • Δεν θα διεκδικήσουμε την ιδιοκτησία οποιουδήποτε περιεχομένου που προσφέρετε ή παρέχετε στον ιστότοπο. Οποιοδήποτε υλικό ανεβάζετε στον ιστότοπο δεν θεωρείται εμπιστευτικό ή ιδιωτικό και έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε, να αντιγράψουμε, να διανείμουμε και να αποκαλύψουμε αυτό το περιεχόμενο σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό.

Τέταρτον: Νομική Ευθύνη

 • Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου, είτε αυτό δημοσιεύεται είτε αποστέλλεται μέσω e-mail, μεταδίδεται ή παρέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο με άλλο τρόπο .
 • Δεν φέρουμε ευθύνη (είτε σε σχέση με παραβίαση σύμβασης, αμέλεια ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου) για οποιεσδήποτε ενέργειες κάνουμε ή εκτελούμε από οποιοδήποτε άτομο που εργάζεται για εμάς, εκτός από την έκταση που αυτή η ευθύνη δεν αποκλείεται από τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Αναγνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια ή το απόρρητο του ιστότοπου και οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχετε στον ιστότοπο. Είστε υπεύθυνοι για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου.
 • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των σχολίων και των αναρτήσεών σας που αποστέλλονται και η νομική και ηθική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

Πέμπτον: η πολιτική εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας

Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου κάνοντας κλικ εδώ.

Έκτο: Ισχύον Δίκαιο και Δικαστική Αρμοδιότητα

Οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας υπόκεινται στους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.